Novinky

Vyšly Toulky Pojizeřím!

Toulky Pojizeřím sledují celý 165 km dlouhý tok Jizery od pramene pod horou Smrk v Jizerkách po soutok v Lázních Toušeň, kde mi to pěkně navazuje na předchozí Toulky Polabím. Tohle toulání bylo terénně mnohem pestřejší.
Pojizeří mě provází celý život (mezi Libercem a Prahou to ani jinak nejde), ale většinou jsem se věnovala turisticky nejznámějším oblastem na horním toku, Jizerským horám a Českému ráji. I tam jsem si však chtěla řadu tras znovu projít a zopakovat. Naopak na středním a dolním toku jsem mnohá místa navštívila vůbec poprvé. Čistě pro účely této knihy jsem tak v letech 2019/2020 podnikla 40 jednotlivých výletů, při kterých jsem ušla více než 400 km a nafotila přes 4 000 fotografií. Navštívila jsem místa stará, místa nová i místa proměněná. Některé výlety probíhaly za ztížených podmínek nouzového stavu na jaře a na podzim 2020, ale celkově jsem byla velmi šťastná, že mou prací je právě chození na výlety.

obrázek
obrázek


další novinky